June 21st 2023, 17:46Current reports

Current report 5/2023

Zarząd Spółki Atlantis SE _kod rejestru: 14633855_z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 21 czerwca 2023 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W związku z tym, w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło odbyć się niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

The Management Board of Atlantis SE _registry code: 14633855 _ headquartered Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estoniai informs that General Meeting of Shareholders convened on 21 June 2023 was not held because of the fact that there was no registered Shareholders who have been entitled to participarte in the General Meeting.
Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

Legal basis:
Other regulations

A person representing the Company:
Damian Patrowicz, Member of the Management Board